Historien om børskrakket i Wall Street 1929

Artiklen ‘Historien om børskrakket i Wall Street 1929’ dykker ned i de afgørende begivenheder og konsekvenser af det økonomiske sammenbrud, der ramte USA og havde vidtrækkende følger globalt. Fra det brølende 20’ernes økonomiske opsving til den dybe depression, der fulgte, udforsker vi de faktorer, der førte til krakket, de dramatiske dage omkring ‘Sort Torsdag’, og de langsigtede ændringer det medførte for både finansverdenen og samfundet som helhed.

Vigtige pointer

 • Børskrakket i 1929 blev forudgået af et årti med økonomisk opsving og spekulativ aktiehandel.
 • ‘Sort Torsdag’, den 24. oktober 1929, markerede starten på krakket, hvor panikken bredte sig på Wall Street.
 • Krisen efter krakket førte til Den Store Depression, karakteriseret ved ekstrem arbejdsløshed og fattigdom.
 • Regeringens tiltag, herunder New Deal, var afgørende for økonomisk genopretning og reformer i finanssektoren.
 • Krakket i 1929 resulterede i langsigtede ændringer, såsom strammere finansiel regulering og en større rolle for den føderale regering i økonomien.

Baggrunden for børskrakket

Økonomisk opsving i 1920’erne

I 1920’erne oplevede USA en periode med økonomisk opsving, der blev drevet af flere faktorer. Denne periode er ofte omtalt som “de brølende tyvere” på grund af den markante økonomiske vækst og den generelle følelse af optimisme.

 • Teknologiske fremskridt, såsom masseproduktion og nye opfindelser, bidrog til øget produktivitet.
 • Forbrugerkulturen blomstrede, med en stigning i køb af varer som biler, radioer og husholdningsapparater.
 • Børsmarkedet voksede kraftigt, og flere amerikanere begyndte at investere i aktier, hvilket yderligere stimulerede økonomien.

Disse faktorer sammen skabte en følelse af økonomisk sikkerhed og velstand, som dog viste sig at være skrøbelig og bidrog til de senere økonomiske problemer.

Overproduktion og ulighed

I 1920’erne oplevede USA en periode med overproduktion, især inden for landbrug og industri. Dette førte til et fald i priserne og reducerede indtægter for producenterne.

Samtidig voksede uligheden i samfundet. En lille elite blev stadig rigere, mens flertallet af befolkningen ikke oplevede samme økonomiske fremgang. Dette skabte en skæv fordeling af købekraft, hvilket svækkede det indre marked.

 • Overproduktion førte til prisfald
 • Uligheden voksede, skabende skæv fordeling af købekraft
 • Flertallet af befolkningen oplevede ikke økonomisk fremgang

Spekulation og lånefinansieret aktiekøb

I 1920’erne oplevede mange amerikanere en hidtil uset økonomisk velstand, hvilket førte til en stigning i spekulation på aktiemarkedet. Investorer var ivrige efter at drage fordel af det stigende marked og begyndte i stigende grad at købe aktier på margin, hvilket betyder, at de lånte penge for at finansiere deres aktiekøb.

Denne praksis gjorde det muligt for investorer at eje mere i aktier, end de faktisk havde råd til, hvilket skabte en kunstig efterspørgsel og oppustede aktiekurserne. Når markedet begyndte at falde, blev mange investorer tvunget til at sælge deres aktier for at dække deres marginlån, hvilket førte til yderligere fald i aktiekurserne og forværrede krakket.

Listen over faktorer, der bidrog til børskrakket, inkluderer:

 • Øget spekulation
 • Udbredt brug af lånefinansieret aktiekøb
 • En kunstig oppustning af aktiekurser
 • En pludselig og skarp tilbagegang i aktiekurserne, der udløste en kædereaktion.

Dagen der ændrede alt: 24. oktober 1929

Panikken breder sig

Den 24. oktober 1929, også kendt som Sort Torsdag, markerede begyndelsen på en uforudset panik på Wall Street. Investorer begyndte at sælge deres aktier i en hidtil uset skala, hvilket førte til et massivt fald i aktiekurserne.

 • Mange investorer forsøgte at trække deres penge ud af markedet, hvilket skabte en dominoeffekt.
 • Bankerne, som havde lånt store summer til aktiekøb, stod over for en pludselig stigning i tilbagekaldelser af lån.
 • Dette førte til en yderligere mangel på likviditet i markedet, hvilket forværrede situationen yderligere.

Panikken var ikke begrænset til finanssektoren alene; den bredte sig hurtigt til den almindelige befolkning, som frygtede for deres økonomiske fremtid. Dette var begyndelsen på en af de mørkeste perioder i amerikansk økonomisk historie.

Bankernes forsøg på at stabilisere markedet

Efter panikken begyndte at brede sig på Wall Street, trådte en gruppe af de største banker sammen i et forsøg på at stabilisere aktiemarkedet. Dette initiativ blev ledet af J.P. Morgan & Co., og omfattede flere nøgleaktioner:

 • Samling af en redningspakke på flere millioner dollars for at købe op i aktier og dermed forsøge at stoppe faldet.
 • Koordinering med New York Stock Exchange for at sikre en mere kontrolleret handel.
 • Offentlige udtalelser for at forsøge at genoprette investorernes tillid.

Disse tiltag havde til formål at skabe ro på markedet og forhindre yderligere panik. På kort sigt så det ud til at have en vis effekt, men som de følgende dage og uger viste, var problemernes omfang for store til, at disse indgreb alene kunne vende tendensen. Denne periode markerede begyndelsen på en lang og dyb økonomisk nedtur, der ville komme til at præge hele det følgende årti.

Følgerne af sort torsdag

Efter den katastrofale dag den 24. oktober 1929, oplevede Wall Street og resten af verden dybtgående og langvarige konsekvenser. Den umiddelbare effekt var et massivt fald i aktiekurserne, som fortsatte med at falde i de følgende uger. Dette førte til, at mange investorer mistede store summer penge, og nogle blev ruineret over natten.

Læs også:   Telefonens historie – Hvornår blev telefonen opfundet?

Listen over følgerne inkluderer:

 • En omfattende mistillid til finansmarkederne, som gjorde investorerne ekstremt forsigtige med at investere deres penge.
 • Banker, der havde investeret stort i aktiemarkedet, stod over for likviditetsproblemer, hvilket førte til en bølge af bankkrak.
 • En generel økonomisk afmatning, der hurtigt udviklede sig til den store depression, påvirkede millioner af mennesker over hele verden med arbejdsløshed og fattigdom.

Disse begivenheder understregede behovet for en mere reguleret finansiel sektor og førte til indførelsen af nye love og reguleringer for at forhindre en lignende katastrofe i fremtiden.

Kriseårene efter krakket

Den store depression

Den store depression, der fulgte efter børskrakket i 1929, var en periode med udbredt økonomisk tilbagegang, som ramte mange lande verden over. I USA nåede arbejdsløsheden op på næsten 25%, og mange mennesker mistede deres hjem og livsgrundlag.

 • Økonomisk produktion faldt drastisk.
 • Bankerne kollapsede, hvilket førte til tab af opsparinger.
 • Handel mellem lande gik kraftigt ned.

Denne periode markerede starten på en af de mørkeste tider i det 20. århundrede, hvor millioner af mennesker led under de økonomiske forhold. Det var en tid, hvor behovet for økonomisk reform og stærkere finansielle reguleringer blev tydeligt for mange.

Arbejdsløshed og fattigdom

Efter børskrakket i 1929 steg arbejdsløsheden dramatisk, og mange familier stod over for ekstrem fattigdom. Den økonomiske nedtur påvirkede alle samfundslag, men især arbejderklassen led under de hårde vilkår.

 • Mange mistede deres job og havde svært ved at finde nye arbejdsmuligheder.
 • Hjemløshed blev et udbredt problem, da folk ikke længere havde råd til at betale for bolig.
 • Sult og underernæring blev mere almindelige, idet mange familier ikke havde råd til tilstrækkelig mad.

Denne periode markerede en af de mørkeste tider i amerikansk historie, hvor samfundet blev tvunget til at konfrontere de dybe økonomiske og sociale skel, der eksisterede. Regeringens tiltag for økonomisk genopretning blev afgørende for at vende denne nedadgående spiral og genopbygge nationens økonomi.

Regeringens tiltag for økonomisk genopretning

I kølvandet på den store depression tog den amerikanske regering en række skridt for at fremme økonomisk genopretning og forhindre fremtidige økonomiske kriser. Disse tiltag omfattede:

 • Oprettelsen af New Deal-programmer, som sigtede mod at skabe jobs og stimulere økonomisk vækst.
 • Reform af banksektoren, herunder indførelsen af Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), som sikrede bankindskud.
 • Implementering af lovgivning for at forbedre arbejdsforholdene og sikre arbejdstageres rettigheder.

Disse tiltag var afgørende for at genoprette tilliden til det økonomiske system og lægge grundlaget for fremtidig vækst. De bidrog også til at forme den moderne velfærdsstat og ændrede forholdet mellem regeringen og det økonomiske marked.

Langsigtede konsekvenser af krakket

Ændringer i finansiel regulering

Efter børskrakket i 1929 indførte USA en række ændringer i den finansielle regulering for at forhindre en gentagelse af en sådan katastrofe. Disse ændringer omfattede:

 • Oprettelsen af Securities and Exchange Commission (SEC) i 1934, som skulle overvåge børsmarkederne og beskytte investorer.
 • Indførelsen af Glass-Steagall Act i 1933, der adskilte kommercielle banker fra investeringsbanker for at mindske risikoen for interessekonflikter og beskytte almindelige bankkunders indskud.
 • Implementeringen af nye regler for børsnoterede virksomheder, herunder krav om regelmæssig offentliggørelse af finansielle rapporter og andre relevante oplysninger.

Disse tiltag var afgørende for at genoprette tilliden til det finansielle system og har lagt grundlaget for den moderne finansielle regulering.

Væksten af den føderale regerings rolle

Efter børskrakket i 1929 og den efterfølgende store depression, voksede den føderale regerings rolle i USA betydeligt. Dette var en direkte konsekvens af behovet for at stabilisere økonomien og forhindre fremtidige økonomiske kriser.

 • New Deal: En række programmer og reformer introduceret af præsident Franklin D. Roosevelt for at bekæmpe virkningerne af depressionen.
 • Social sikkerhed: Indførelsen af social sikkerhedsprogrammer for at yde støtte til ældre, arbejdsløse og handicappede.
 • Regulering af finansmarkederne: Strammere regulering af finansmarkederne for at forhindre spekulation og risikabel investeringsadfærd, der bidrog til krakket i 1929.

Disse tiltag ændrede fundamentalt forholdet mellem den amerikanske regering og dens borgere, idet regeringen nu spillede en mere aktiv rolle i økonomien og i at sikre borgernes velfærd.

Lærdomme for fremtidige generationer

Børskrakket i 1929 og de efterfølgende år med økonomisk nedtur har efterladt vigtige lærdomme for fremtidige generationer. Disse lærdomme har formet vores forståelse af økonomi, risikostyring og vigtigheden af regulering.

 • Forståelsen af økonomiske cyklusser og deres indvirkning på markederne er blevet forbedret.
 • Der er en øget bevidsthed om risiciene ved overdreven spekulation og lånefinansieret investering.
 • Vigtigheden af finansiel regulering og tilsyn for at forhindre økonomiske kriser er blevet tydeliggjort.

Disse lærdomme har bidraget til udviklingen af mere robuste økonomiske systemer og politikker, der sigter mod at undgå gentagelsen af lignende kriser. Det er afgørende, at disse lærdomme fortsat bliver husket og anvendt, for at sikre en stabil og sund økonomisk fremtid.


Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel er udarbejdet med assistance fra vores avancerede AI-robot. Mens vi stræber efter at levere oplysende og interessant indhold, ønsker vi at gøre opmærksom på, at visse data og informationer præsenteret i denne artikel ikke har undergået manuel verifikation af vores team. Derfor bør informationen betragtes som vejledende og bruges med dette forbehold. Vi opfordrer alle læsere til at foretage yderligere research, hvis emnet vækker interesse eller der er behov for detaljeret information. Hos Udforsk.nu er vi dedikerede til at udforske nye teknologier og deres potentiale, men vi anerkender også vigtigheden af kritisk tænkning og kildekritik.


Andre artikler

Gode tips til at blive en god copywriter

At blive en god copywriter er en rejse, der kræver forståelse, praksis og konstant udvikling. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle af de vigtigste aspekter, der kan [...]

Historien om børskrakket i Wall Street 1929

Artiklen 'Historien om børskrakket i Wall Street 1929' dykker ned i de afgørende begivenheder og konsekvenser af det økonomiske sammenbrud, der ramte USA og havde vidtrækkende følger globalt. Fra det [...]

Hvad er UX og UI design?

I en verden, hvor digital tilstedeværelse er afgørende, spiller UX (User Experience) og UI (User Interface) design en nøglerolle i at forme brugeroplevelser. Disse to aspekter af design arbejder hånd [...]