Hvad er en højskole?

Hvad er en højskole?
Hvad er en højskole? - Foto: Unsplash

Højskoler i Danmark tilbyder en unik uddannelsesform, der fokuserer på personlig udvikling, fællesskab og læring gennem oplevelser. Denne artikel dykker ned i, hvad en højskole er, hvordan den fungerer, hvem der kan deltage, hvad man kan lære, og hvordan man vælger den rigtige højskole for sig. Med en række forskellige typer højskoler og kurser, er der noget for enhver smag og interesse.

Højskoler i Danmark tilbyder en unik uddannelsesform, der fokuserer på personlig udvikling, fællesskab og læring gennem oplevelser. Denne artikel dykker ned i, hvad en højskole er, hvordan den fungerer, hvem der kan deltage, hvad man kan lære, og hvordan man vælger den rigtige højskole for sig. Med en række forskellige typer højskoler og kurser, er der noget for enhver smag og interesse.

Nøglepunkter

 • Højskoler er en unik dansk uddannelsesinstitution, der kombinerer læring med personlig udvikling og fællesskab.
 • Der findes mange forskellige typer af højskoler, der hver især fokuserer på forskellige emner, fra kunst og kreativitet til sport og bæredygtighed.
 • Undervisningen på højskoler er ofte praktisk orienteret og lægger vægt på fællesskab og sociale aktiviteter.
 • Højskoler er åbne for alle, uanset alder og baggrund, og tilbyder også programmer for internationale studerende.
 • Ved at vælge den rigtige højskole kan man forfølge sine interesser, udvikle nye færdigheder og opbygge varige venskaber.

Hvad er en højskole?

Definition og oprindelse

En højskole er en unik type uddannelsesinstitution i Danmark, som ikke direkte kan sammenlignes med andre former for uddannelse. Den bygger på ideen om livslang læring og personlig udvikling uden fokus på eksamener og karakterer. Oprindeligt blev højskolerne grundlagt i midten af 1800-tallet af N.F.S. Grundtvig, som ønskede at skabe et oplysningssted for den danske befolkning, især landbefolkningen.

Hovedformålet med højskolerne var at oplyse og uddanne borgere til at blive aktive og ansvarlige medlemmer af samfundet. Dette skulle opnås gennem fællesskab, samtaler og undervisning i emner, der spænder bredt fra kultur og samfund til sport og kreativitet.

I dag findes der over 70 højskoler spredt over hele Danmark, hver med sit eget specifikke fokusområde. Disse institutioner fortsætter med at følge Grundtvigs filosofi om dannelse gennem fællesskab og personlig udvikling, men har tilpasset sig moderne tider og behov.

Forskellige typer af højskoler

I Danmark findes der et bredt udvalg af højskoler, hver med deres unikke fokus og specialiseringer. Disse kan groft inddeles i følgende kategorier:

 • Almene højskoler, som tilbyder en bred vifte af fag inden for kunst, kultur, politik, og samfund.
 • Sportshøjskoler, hvor fokus ligger på fysisk aktivitet og sport, herunder alt fra fodbold til håndbold, som fremmer sociale relationer.
 • Kunsthøjskoler, der fokuserer på kreative fag som billedkunst, musik, og teater.
 • Folkehøjskoler med et specifikt tema, såsom bæredygtighed, iværksætteri, eller gastronomi, hvor undervisningen dykker dybt ned i det valgte emne.

Valget af højskole afhænger af den enkeltes interesser og ønsker om personlig og faglig udvikling. Det er vigtigt at undersøge de forskellige muligheder for at finde den højskole, der bedst matcher ens personlige mål.

Højskolernes filosofi

Højskolernes filosofi er dybt forankret i ideen om livslang læring og personlig udvikling. Det er et sted, hvor eleverne opfordres til at udforske nye interesser, udvikle deres talenter og blive mere selvstændige tænkere.

 • Frihed og ansvar: Eleverne gives frihed til selv at forme deres læringsrejse, men med en forståelse af det ansvar, der følger med denne frihed.
 • Fællesskab: Et stærkt fællesskab er hjørnestenen i højskolelivet, hvor samarbejde og socialt engagement vægtes højt.
 • Demokrati og deltagelse: Højskolerne lægger vægt på demokratiske principper og opfordrer eleverne til aktiv deltagelse i skolens liv.

Disse principper bidrager til at skabe et unikt og inspirerende miljø, der fremmer både personlig og fælles udvikling.

Hvordan fungerer en højskole?

Undervisningsmetoder

På højskoler anvendes en række forskellige undervisningsmetoder, der sigter mod at fremme både den faglige og personlige udvikling hos studerende. Disse metoder inkluderer:

 • Dialogbaseret undervisning, hvor eleverne opfordres til at deltage aktivt i diskussioner.
 • Projektarbejde, der giver mulighed for dybdegående forståelse af specifikke emner.
 • Kreative workshops, som stimulerer den kreative tænkning og praktiske færdigheder.
 • Feltarbejde og studieture, der udvider læringsmiljøet ud over klasseværelset.

Disse metoder understøtter højskolernes filosofi om læring gennem livserfaringer og fællesskab. De bidrager til at skabe et dynamisk og inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne ikke kun tilegner sig viden, men også udvikler sociale og personlige kompetencer.

Dagligdagen på en højskole

Dagligdagen på en højskole er præget af en unik blanding af undervisning, selvstudie og fællesskabsaktiviteter. Studerende oplever en struktureret, men fleksibel hverdag, hvor der er plads til både personlig og faglig udvikling.

 • Morgenmøder for at sætte dagens agenda og styrke fællesskabet.
 • Varierede undervisningssessioner, der ofte er mere interaktive og praktisk orienterede end traditionel skoleundervisning.
 • Tid til selvstudie og projektarbejde, hvor studerende kan fordybe sig i deres interesser.
 • Fælles måltider, der fungerer som sociale samlingspunkter og giver mulighed for at styrke relationer.
 • Aftenerne byder ofte på kreative workshops, foredrag eller sociale aktiviteter, der fremmer samhørighed og personlig udvikling.

Denne struktur sikrer, at hver dag er både meningsfuld og varieret, hvilket bidrager til en stærk følelse af fællesskab og tilhørsforhold blandt studerende.

Fællesskab og sociale aktiviteter

På en højskole er fællesskabet og de sociale aktiviteter hjørnestenene, der bidrager til den unikke oplevelse. Disse aktiviteter spænder vidt og kan omfatte alt fra fælles måltider, sportsbegivenheder, kreative workshops til aftener med sang og musik.

 • Fælles måltider giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende og dele dagens oplevelser.
 • Sportsbegivenheder og kreative workshops tilbyder en pause fra den akademiske læring og mulighed for at udforske nye interesser.
 • Aftener med sang og musik styrker fællesskabet og giver alle en chance for at bidrage med deres talent.

Disse aktiviteter er ikke kun for sjov; de er en integreret del af læringen og personlig udvikling på højskolen. De fremmer samarbejde, forståelse og respekt mellem studerende fra forskellige baggrunde.

Hvem kan gå på højskole?

Aldersgrænser og optagelseskriterier

På de fleste højskoler i Danmark er der en nedre aldersgrænse på 17½ år, men nogle skoler kan have specifikke krav eller undtagelser. Der er sjældent en øvre aldersgrænse, hvilket gør højskolerne tilgængelige for alle aldersgrupper.

Optagelseskriterierne varierer fra skole til skole, men fokus ligger ofte på personlig motivation og interesse for skolens faglige og sociale miljø. Nogle højskoler kan kræve et kort motivationsbrev eller en samtale som en del af optagelsesprocessen.

 • Motivation: Din interesse og motivation for at deltage i højskolens liv er afgørende.
 • Alder: Du skal som regel være mindst 17½ år gammel.
 • Ansøgningsproces: Forbered dig på at indsende et motivationsbrev og måske deltage i en samtale.

Det er vigtigt at undersøge de specifikke krav for de højskoler, man er interesseret i, for at sikre, at man opfylder deres kriterier og for at forstå, hvad der forventes af en som elev på skolen.

Højskolernes tilbud til internationale studerende

Mange højskoler i Danmark byder velkommen til internationale studerende og tilbyder en unik mulighed for at dykke ned i dansk kultur og samfund. Disse skoler har ofte kurser på engelsk eller andre fremmedsprog, hvilket gør det lettere for studerende fra hele verden at deltage.

 • Sprogkurser: For at hjælpe internationale studerende med at overkomme sprogbarrierer, tilbyder mange højskoler danskundervisning som en del af deres program.
 • Kulturel integration: Gennem forskellige aktiviteter og ekskursioner får de internationale studerende mulighed for at lære om dansk kultur og traditioner.
 • Netværksopbygning: At studere på en højskole giver også en fantastisk chance for at bygge netværk med danske såvel som andre internationale studerende.

Disse tilbud gør højskolerne til et attraktivt valg for unge mennesker, der ønsker at udvide deres horisonter og opleve en ny kultur, samtidig med at de udvikler personlige og faglige kompetencer.

Livslang læring og personlig udvikling

Højskolerne tilbyder en unik mulighed for livslang læring og personlig udvikling, uanset alder. De understøtter ideen om, at læring og udvikling er en kontinuerlig proces, der strækker sig gennem hele livet.

 • Selvindsigt og selvudvikling: Deltagere opfordres til at udforske og udvikle deres personlige og faglige interesser.
 • Fællesskabets kraft: Læring sker i et stærkt fællesskab, hvor samarbejde og sociale relationer vægtes højt.
 • Praktisk erfaring: Kurserne kombinerer teori med praktisk erfaring, hvilket fremmer en dybere forståelse og anvendelse af viden.

Højskolerne er ideelle for dem, der søger at genopdage deres passioner, udvikle nye færdigheder eller simpelthen ønsker at tage en pause fra den traditionelle uddannelsessti for at fokusere på personlig vækst.

Hvad kan man lære på en højskole?

Fag og kurser

På en højskole kan man finde et bredt udvalg af fag og kurser, der spænder fra kunst og kreativitet til sport, musik, teater, og meget mere. Disse kurser er designet til at fremme personlig udvikling og dybere forståelse af et emneområde.

 • Kunst og kreativitet: Her kan man udforske alt fra maleri og skulptur til digital kunst og fotografi.
 • Sport: Tilbyder en række aktiviteter som yoga, fodbold, kajakroning, og andre udendørs eventyr.
 • Musik og teater: Giver mulighed for at dykke ned i musikkens verden eller udforske skuespil og sceneoptræden.

Valget af fag og kurser varierer fra højskole til højskole, så det er vigtigt at undersøge, hvilke muligheder der findes på de forskellige skoler, for at finde det, der passer bedst til ens interesser og mål for opholdet.

Kreativitet og personlig udtryk

På højskoler er der rig mulighed for at udforske og udvikle sin kreativitet og personlige udtryk. Dette sker gennem en bred vifte af kreative fag, som kan omfatte alt fra musik, teater og dans til billedkunst, skrivning og design.

 • Musik: Lær at spille et instrument, skrive sange eller fordyb dig i musikteori.
 • Teater: Udvikl dine skuespilfærdigheder, lær om scenekunst og deltag i forestillinger.
 • Dans: Udforsk forskellige dansestilarter og udtryk dig gennem bevægelse.
 • Billedkunst: Arbejd med forskellige materialer og teknikker for at skabe visuelle værker.
 • Skrivning: Forbedr dine skrivefærdigheder gennem kreative skriveøvelser og workshops.
 • Design: Lær om designprincipper og anvend dem i praktiske projekter.

Disse fag tilbyder ikke kun en chance for at udvikle tekniske færdigheder, men også muligheden for personlig vækst og selvudfoldelse. Gennem kreativ udfoldelse lærer studerende at udtrykke sig på nye og meningsfulde måder, hvilket bidrager til deres generelle personlige udvikling.

Sport, natur og bæredygtighed

På højskoler er der stor fokus på sport, natur og bæredygtighed. Disse emner integreres ofte i undervisningen gennem praktiske aktiviteter og projekter, der fremmer fysisk velvære, forståelse for naturen og ansvarlig omgang med miljøet.

 • Sport tilbyder en unik mulighed for at dyrke fysisk aktivitet i et socialt fællesskab. Det kan være alt fra holdidræt til individuelle sportsgrene.
 • Natur er en central del af mange højskolers beliggenhed og program. Vandreture, naturstudier og økologisk landbrug er eksempler på, hvordan eleverne kan forbinde sig med naturen.
 • Bæredygtighed undervises gennem teori og praksis, hvor eleverne lærer om bæredygtig udvikling, genbrug og hvordan man kan leve et mere miljøvenligt liv.

Disse emner bidrager ikke kun til elevernes personlige udvikling, men også til deres forståelse for vigtigheden af at passe på vores planet. Højskolerne tilbyder dermed en platform, hvor unge kan udforske og udvikle deres interesser inden for disse vigtige områder.

Hvordan vælger man den rigtige højskole?

Overvejelser før valg

Når du står over for at vælge den rigtige højskole, er der flere vigtige faktorer at tage hensyn til. Det er afgørende at reflektere over, hvad dine personlige og faglige mål er, og hvordan en højskole kan hjælpe dig med at opnå disse.

 • Interesser og passioner: Overvej, hvilke emner eller aktiviteter du brænder for, og søg efter højskoler, der tilbyder kurser eller specialiseringer inden for disse områder.
 • Læringsmiljø: Tænk over, hvilken type læringsmiljø du trives bedst i. Er du til storbyens pulserende liv, eller foretrækker du roen og naturen på landet?
 • Fællesskabets betydning: Vurder højskolens fællesskab og sociale liv. Er det vigtigt for dig at være en del af et tæt og støttende fællesskab?

Disse overvejelser vil hjælpe dig med at indsnævre dine valgmuligheder og finde den højskole, der bedst matcher dine behov og ønsker. Husk, at besøge skolerne og deltage i åbent hus arrangementer kan give dig en bedre fornemmelse af stedet og dets atmosfære.

Sammenligning af højskoler

Når du sammenligner forskellige højskoler, er det vigtigt at overveje flere faktorer for at finde det bedste match for dine interesser og behov. Her er nogle nøglepunkter at tage i betragtning:

 • Undervisningsmetoder og fagtilbud: Se på, hvordan undervisningen foregår, og hvilke fag der tilbydes. Nogle højskoler kan have en mere praktisk tilgang, mens andre fokuserer på teori.

 • Beliggenhed og faciliteter: Overvej, hvor højskolen er placeret, og hvilke faciliteter der er tilgængelige. Beliggenheden kan have stor betydning for din daglige trivsel, og faciliteterne kan berige din læringsoplevelse.

 • Værdier og skolekultur: Forsøg at få en fornemmelse af højskolens værdier og den generelle kultur. Dette kan have stor indflydelse på, hvordan du vil passe ind og trives i fællesskabet.

 • Pris og økonomisk støtte: Undersøg omkostningerne ved at deltage i de forskellige højskoler og mulighederne for økonomisk støtte. Dette kan være afgørende for din beslutning.

Ved at tage disse faktorer i betragtning, kan du bedre sammenligne højskoler og træffe en informeret beslutning om, hvilken der passer bedst til dig.

Besøg og åbent hus arrangementer

Når du har indsnævret din søgning til et par højskoler, er det en god idé at planlægge besøg eller deltage i åbent hus arrangementer. Dette giver dig mulighed for at opleve skolens atmosfære, møde lærere og nuværende elever, og få et bedre indblik i dagligdagen på skolen.

Her er nogle tips til, hvad du bør overveje under dit besøg:

 • Forbered spørgsmål på forhånd. Dette kan omfatte spørgsmål om kurser, faciliteter, boligforhold, og hvordan skolen understøtter elevernes personlige udvikling.
 • Tag del i de aktiviteter, der tilbydes. Mange skoler tilbyder prøveklasser eller rundvisninger, som kan give dig en fornemmelse af, hvordan undervisningen foregår.
 • Tal med nuværende elever. De kan give dig et unikt perspektiv på skolens miljø og kultur.

At vælge den rigtige højskole er en vigtig beslutning, der kan have stor betydning for din fremtidige udvikling. Ved at besøge skolerne personligt, får du den bedste mulighed for at træffe et informeret valg.


Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel er udarbejdet med assistance fra vores avancerede AI-robot. Mens vi stræber efter at levere oplysende og interessant indhold, ønsker vi at gøre opmærksom på, at visse data og informationer præsenteret i denne artikel ikke har undergået manuel verifikation af vores team. Derfor bør informationen betragtes som vejledende og bruges med dette forbehold. Vi opfordrer alle læsere til at foretage yderligere research, hvis emnet vækker interesse eller der er behov for detaljeret information. Hos Udforsk.nu er vi dedikerede til at udforske nye teknologier og deres potentiale, men vi anerkender også vigtigheden af kritisk tænkning og kildekritik.


Del artiklen: