Hvad er AM-bidrag – arbejdsmarkedsbidrag?

I Danmark er arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) en vigtig del af det økonomiske system, som påvirker både arbejdsgivere og arbejdstagere. Dette bidrag har til formål at finansiere en del af de offentlige udgifter, herunder sociale ydelser og sundhedssektoren. For at forstå AM-bidragets rolle og konsekvenser fuldt ud, er det essentielt at dykke ned i, hvad AM-bidraget er, hvordan det beregnes, og hvilken indflydelse det har på det danske arbejdsmarked.

Nøglepunkter

 • AM-bidrag er en skat, der betales af både arbejdsgivere og arbejdstagere for at finansiere offentlige udgifter.
 • Beregningen af AM-bidrag baseres på individets indkomst, hvilket sikrer, at bidraget er proportionalt med indkomstniveauet.
 • AM-bidraget spiller en central rolle i finansieringen af det danske velfærdssystem og påvirker dermed både arbejdsmarkedets struktur og dynamik.

Forståelse af AM-bidrag

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag, eller arbejdsmarkedsbidrag, er en skat, som alle lønmodtagere i Danmark skal betale. Dette bidrag er en del af den samlede skattebetaling og går direkte til finansieringen af forskellige velfærdsydelser og offentlige services.

 • Bidraget udgør 8% af den skattepligtige indkomst.
 • Det trækkes automatisk fra lønnen før udbetaling.

AM-bidraget er indført for at sikre en stabil finansiering af det danske velfærdssystem. Det bidrager til alt fra sundhedsydelser til uddannelse og social sikring.

Hvordan beregnes AM-bidrag?

AM-bidraget beregnes som en procentdel af den enkeltes personlige indkomst, før der trækkes skat. I Danmark er AM-bidragssatsen fastsat til 8%. Dette betyder, at for hver 100 kr. du tjener, skal du betale 8 kr. i AM-bidrag.

Beregningen af AM-bidraget tager udgangspunkt i din bruttoindkomst, hvilket inkluderer løn, bonusser, og andre former for personlig indkomst. Det er vigtigt at bemærke, at visse typer af indkomst, såsom aktieudbytte og visse sociale ydelser, ikke er underlagt AM-bidrag.

For at beregne dit AM-bidrag, kan du anvende følgende formel: AM-bidrag = (Bruttoindkomst * AM-bidragssats) / 100. Dette giver dig et klart billede af, hvor meget du skal bidrage med til arbejdsmarkedet gennem dette bidrag.

Hvem skal betale AM-bidrag?

I Danmark er det et krav, at alle lønmodtagere bidrager til arbejdsmarkedet gennem AM-bidrag. Dette inkluderer både fuldtids- og deltidsansatte, samt personer der modtager bestemte former for offentlige ydelser, såsom dagpenge og efterløn. Selvstændige erhvervsdrivende skal også betale AM-bidrag, men beregningsgrundlaget og betalingsmetoden kan variere afhængigt af virksomhedens struktur og indtjening.

Listen over dem, der skal betale AM-bidrag, omfatter:

 • Fuldtids- og deltidsansatte
 • Modtagere af dagpenge, efterløn og visse andre offentlige ydelser
 • Selvstændige erhvervsdrivende

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse undtagelser og særlige regler, der kan gælde for specifikke grupper, såsom studerende og pensionister. For disse grupper kan der være nedsat bidrag eller fuld fritagelse, afhængigt af deres indkomst og arbejdssituation.

Læs også:   Hvad betyder inflation?

AM-bidrags betydning for arbejdsmarkedet

Bidragets rolle i dansk økonomi

AM-bidraget spiller en central rolle i finansieringen af det danske velfærdssystem. Ved at bidrage til den offentlige sektor, sikrer det midler til sundhedsydelser, uddannelse og social sikring.

 • Stabil finansieringskilde: AM-bidraget udgør en stabil og forudsigelig indtægtskilde for staten, hvilket er afgørende for langsigtede investeringer i velfærdsstaten.
 • Redistribution: Bidraget bidrager også til omfordeling af indkomst, hvilket understøtter princippet om lighed i samfundet.
 • Økonomisk balance: Ved at indsamle bidrag fra både arbejdstagere og arbejdsgivere, hjælper AM-bidraget med at opretholde en balance i økonomien, hvilket er vigtigt for at undgå store økonomiske svingninger.

Effekten af AM-bidrag på arbejdsgivere

AM-bidraget har en direkte indvirkning på arbejdsgivernes økonomi, da det er en omkostning, der skal medregnes i lønudgifterne. Dette bidrag kan påvirke virksomhedernes konkurrenceevne, især i sektorer med høj arbejdskraftintensitet.

 • For det første kan højere AM-bidrag føre til øgede lønomkostninger for virksomhederne.
 • For det andet kan det motivere virksomheder til at søge effektiviseringer for at nedbringe omkostningerne.
 • Endelig kan det have en indirekte effekt på prissætningen af varer og tjenester, da virksomhederne kan være nødt til at hæve priserne for at dække de øgede omkostninger.

Det er vigtigt for arbejdsgivere at være opmærksomme på AM-bidragets størrelse og dets potentielle effekter på virksomhedens drift og strategi.

AM-bidrags indflydelse på arbejdstagere

AM-bidraget har en direkte indvirkning på arbejdstagernes nettoløn, da det trækkes fra den bruttoløn, de modtager. Dette bidrag finansierer en del af velfærdsstatens udgifter, hvilket inkluderer sundhedsydelser, uddannelse og sociale ydelser.

 • Bidraget understøtter dermed indirekte de tjenester, som arbejdstagerne og deres familier nyder godt af.
 • På den anden side kan det føles som en økonomisk byrde for nogle arbejdstagere, især dem med lavere indkomster.

Det er vigtigt at forstå, at AM-bidraget spiller en central rolle i at opretholde og forbedre arbejdsmarkedets kvalitet og fleksibilitet. Dette bidrager til en stærkere økonomi og et bedre arbejdsmiljø, hvilket er afgørende for både beskæftigelse og velfærd i Danmark.


Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel er udarbejdet med assistance fra vores avancerede AI-robot. Mens vi stræber efter at levere oplysende og interessant indhold, ønsker vi at gøre opmærksom på, at visse data og informationer præsenteret i denne artikel ikke har undergået manuel verifikation af vores team. Derfor bør informationen betragtes som vejledende og bruges med dette forbehold. Vi opfordrer alle læsere til at foretage yderligere research, hvis emnet vækker interesse eller der er behov for detaljeret information. Hos Udforsk.nu er vi dedikerede til at udforske nye teknologier og deres potentiale, men vi anerkender også vigtigheden af kritisk tænkning og kildekritik.


Andre artikler

Gode tips til at blive en god copywriter

At blive en god copywriter er en rejse, der kræver forståelse, praksis og konstant udvikling. I denne artikel vil vi dykke ned i nogle af de vigtigste aspekter, der kan [...]

Historien om børskrakket i Wall Street 1929

Artiklen 'Historien om børskrakket i Wall Street 1929' dykker ned i de afgørende begivenheder og konsekvenser af det økonomiske sammenbrud, der ramte USA og havde vidtrækkende følger globalt. Fra det [...]

Hvad er UX og UI design?

I en verden, hvor digital tilstedeværelse er afgørende, spiller UX (User Experience) og UI (User Interface) design en nøglerolle i at forme brugeroplevelser. Disse to aspekter af design arbejder hånd [...]